Warunki i prywatność

Polityka prywatności
Bardzo poważnie podchodzimy do Twojej prywatności i bardzo ostrożnie podchodzimy do wszelkich danych osobowych („Dane osobowe”), które udostępniasz. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje są gromadzone, w jaki sposób są wykorzystywane i jak są chronione. Przeczytaj uważnie niniejszą umowę, ponieważ jest ona częścią Warunków i Twojej zgody na korzystanie z Usług. O ile nie określono inaczej lub nie zdefiniowano w niniejszej polityce prywatności, użyte tu terminy mają takie same definicje jak w naszych Warunkach świadczenia usług.

1. Rodzaje gromadzonych informacji

„Dane osobowe” to informacje, które można wykorzystać do zidentyfikowania, zlokalizowania lub skontaktowania się z daną osobą. Obejmuje również inne dane, które mogą być powiązane z danymi osobowymi. Podczas rejestracji na naszych listach mailowych lub dokonywania zakupów za pośrednictwem naszej Witryny możemy gromadzić następujące rodzaje danych osobowych:

- „Dane osobowe”, takie jak:

o Dane kontaktowe, które pozwalają nam się z Tobą komunikować, takie jak imię i nazwisko, adres (y) e-mail, numery telefonów lub inne adresy, na które otrzymujesz wiadomości od, w imieniu lub za pośrednictwem BEAUTYSHOP.

- „Informacje nieidentyfikujące”, takie jak:

Informacje, które pomagają nam zrozumieć, kim jesteś i jakie rodzaje ofert mogą ci się spodobać. Obejmuje to informacje o lokalizacji związane z twoim stanem / prowincją, miastem lub okolicą; przedmioty zainteresowania, rodzaje usług stron trzecich, z których korzystasz, oraz ukierunkowane rekomendacje; oraz informacje demograficzne (np. data urodzenia, wiek). Wszystkie te informacje zostaną zebrane do analizy danych i oddzielone od jakichkolwiek danych identyfikujących użytkownika.

o Informacje o transakcji dotyczące sposobu interakcji z naszą Witryną, takie jak strony lub sekcje elementów, które przeglądasz, jak długo i kiedy je przeglądasz, typ przeglądarki, z której je przeglądasz, oraz ogólnie sposób interakcji z Witryną.

Są to tylko przykłady informacji, które możemy gromadzić, a nie wyczerpująca lista.

2. Jak wykorzystujemy informacje o Tobie

Informacje, które nam przekazujesz, pomagają nam tworzyć lepsze doświadczenia dla Ciebie i naszej społeczności ABBEYMART. Gromadzimy Dane osobowe w celu dostosowania Twoich zakupów i, w niektórych przypadkach, w celu zweryfikowania Twojej tożsamości. Ponadto możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, bez ograniczeń, w następujący sposób:
• Aby zapewnić wsparcie użytkownika i komunikować się z tobą;
• Dostarczanie ważnych komunikatów administracyjnych;
• W celu wykrycia lub ochrony przed wszelkimi błędami lub nieuczciwymi działaniami, zgodnie z wymogami prawa;
• Aby obsługiwać i ulepszać nasze Usługi;
• Polecanie niektórych produktów lub ofert, które mogą Cię zainteresować; LUB
• Aby egzekwować nasze Warunki świadczenia usług lub Politykę prywatności.

Nigdy nie będziemy wyświetlać ani sprzedawać danych osobowych użytkownika stronom trzecim, z zastrzeżeniem punktu 12 poniżej.

W celu zapewnienia określonych funkcji strony za pośrednictwem BEAUTYSHOP, takich jak łączność z wybranym przez ciebie dostawcą płatności, możemy wykorzystywać zewnętrznych agentów do przetwarzania, trasowania lub przechowywania twoich informacji lub do komunikowania się z tobą. Ci zewnętrzni agenci będą działać w Twoim imieniu w celu uzyskania dostępu i przekazywania twoich osobistych informacji finansowych podczas dokonywania zakupów za pośrednictwem naszej Witryny.

Informacje podane podczas zakupów będą traktowane zgodnie z polityką prywatności tych agentów zewnętrznych, oprócz naszej Polityki prywatności tutaj. Naruszenie zasad tych stron trzecich może wymagać od nas zawieszenia lub usunięcia konta lub korzystania z Witryny natychmiast lub na podstawie naszych dochodzeń.

BEAUTYSHOP może gromadzić, łącznie, informacje nieidentyfikujące, które możemy przekazywać niektórym firmom zewnętrznym w ramach badań rynkowych. Nigdy nie udostępniamy żadnych danych osobowych jako części tych danych ani nie udostępniamy ich innym użytkownikom, firmom ani reklamodawcom. Wszystkie dane zagregowane przekazywane tym firmom zewnętrznym będą zawierały tylko informacje o płci, przedziałach wiekowych oraz dane o zbiorowej działalności tych grup.

Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia wszelkich danych osobowych organom ścigania, urzędnikom państwowym lub innym stronom trzecim w przypadku, gdy:
• Musi reagować na wszelkie procesy prawne lub wezwania do sądu;
• Musi podjąć działania w przypadku naruszenia naszych Warunków świadczenia usług, Polityki prywatności lub w ramach dochodzenia w sprawie oszukańczych lub nielegalnych działań, które mogą mieć miejsce za pośrednictwem naszej Witryny;
• Musi odpowiedzieć na każde roszczenie o naruszenie praw własności intelektualnej;
• Tam, gdzie uważamy, że musimy to zrobić, aby chronić bezpieczeństwo naszej Witryny, naszych użytkowników lub ogółu społeczeństwa; LUB
• Wszędzie tam, gdzie jest to wymagane przez prawo.

3. Wykorzystanie Twojego adresu e-mail

Nasz serwis działa głównie na opt-in modelu komunikacji. Po zarejestrowaniu się za pośrednictwem naszych subskrypcji e-mail lub przy dokonywaniu zakupu u nas, zgadzasz się na otrzymywanie od nas wiadomości elektronicznych, za pośrednictwem adresu e-mail lub w inny sposób, korzystając z Witryny. Możemy użyć Twojego adresu e-mail, aby skontaktować się z Tobą w przypadku, gdy mamy aktualizacje naszej Witryny, produktów lub innych informacji w celu zapewnienia Ci. Informacje takie mogą obejmować między innymi nowe usługi oferowane przez nas lub informacje dotyczące Twojego konta. Ponadto od czasu do czasu możemy się z Tobą skontaktować, aby powiadomić Cię o zmianie naszych Warunków świadczenia usług lub Polityki prywatności. W pełni przestrzegamy federalnej ustawy CAN-SPAM i dlatego wszystkie e-maile od nas zawsze, oprócz innych wymaganych ujawnień, będą miały możliwość zrezygnowania z otrzymywania dalszej korespondencji e-mail, z wyjątkiem wiadomości e-mail ujawniających istotne zmiany naszych Warunków usługi lub polityka prywatności. Powiadom nas natychmiast, jeśli z jakiegokolwiek powodu nie możesz uzyskać dostępu lub mieć trudności z dostępem do naszych procesów „rezygnacji z subskrypcji”.

Należy pamiętać, że nigdy nie będziemy prosić o żadne dane osobowe w wiadomości e-mail. Powinieneś natychmiast zgłosić wszelkie otrzymane wiadomości e-mail z prośbą o podanie Danych osobowych, bez względu na to, czy są to dane osobowe, i wyglądać, jakby pochodziły lub promowały BEAUTYSHOP.

4. Informacje przekazywane stronom trzecim

Nasze usługi mogą umożliwiać odwiedzanie za pośrednictwem hiperłącza lub dostęp do usług stron trzecich. Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie informacje, które przekazujesz tym firmom zewnętrznym lub innym stronom trzecim, które kontaktują się z Tobą za pośrednictwem lub z powodu naszej Witryny. Niniejsza polityka prywatności nie reguluje interakcji z tymi stronami stron trzecich. Strony te mogą mieć własne polityki prywatności i praktyki dotyczące wykorzystywania danych osobowych, nad którymi nie mamy kontroli. Firmy i usługodawcy, z którymi możemy współpracować, mogą mieć własne praktyki dotyczące prywatności, nad którymi nie mamy kontroli. Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności dostarczonymi przez te strony przed przekazaniem im informacji lub skorzystaniem z jakiejkolwiek oferty.

5. BEAUTYSHOP IRLANDIA umożliwia zewnętrznym sprzedawcom wystawianie i sprzedawanie swoich produktów na beautyshop.ie. Podczas gdy Beautyshop Ireland jako dostawca platformy pomaga w transakcjach przeprowadzanych na platformie Beautyshop Ireland, Beautyshop Ireland nie jest ani kupującym, ani sprzedawcą przedmiotów sprzedającego. Beautyshop Ireland to miejsce, w którym sprzedawcy i kupujący mogą negocjować i przeprowadzać transakcje. W związku z tym umowa zawarta po zakończeniu sprzedaży tych produktów stron trzecich jest zawierana wyłącznie między kupującym a sprzedającym. Beautyshop Ireland nie jest stroną niniejszej umowy ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności wynikającej z niej ani z nią związanej, ani nie jest agentem sprzedawcy. Sprzedawca jest odpowiedzialny za sprzedaż produktów i rozpatrywanie wszelkich roszczeń kupującego lub wszelkich innych kwestii wynikających z lub w związku z umową między kupującym a sprzedawcą. Ponieważ Beautyshop Ireland chce, aby kupujący miał bezpieczniejsze zakupy Beautyshop Ireland oferuje pełną gwarancję na takie produkty.

6. Zasady COPPA dla dzieci poniżej trzynastego roku życia

BEAUTYSHOP jest w pełni zgodny z ustawą o ochronie prywatności dzieci w Internecie i nie celowo kieruje żadnych usług dla dzieci poniżej trzynastego roku życia (13). Ponieważ obecnie nie monitorujemy osób odwiedzających Witrynę ani nie wymagamy od żadnego użytkownika podania nam swojego wieku, możliwe, że dzieci poniżej 13 mogą uzyskać dostęp do Witryny i korzystać z niej bez naszej wiedzy. Jeśli jednak ustalimy, że którykolwiek użytkownik nie osiągnął wieku 13, natychmiast zawiesimy jego konto lub, jeśli to możliwe, dostęp do Witryny, a obowiązkiem tego użytkownika będzie dostarczenie dowodu wieku, aby móc dalej korzystać z Usługi . Jeśli uważasz, że nieumyślnie zebraliśmy informacje o dziecku w wieku poniżej 13, skontaktuj się z nami natychmiast pod adresem hello@abbeymart.com, abyśmy mogli usunąć i / lub zniszczyć informacje.

7. Pliki cookie i pokrewne technologie

Aby zapewnić płynne i łatwe korzystanie z naszej witryny, możemy korzystać z technologii takich jak pliki cookie, znaczniki pikselowe, logi serwera i inne podobne technologie w celu automatycznego gromadzenia i przechowywania informacji. Gdy korzystasz z naszej witryny i usług w niej zawartych, twoje urządzenia komunikują się z serwerami obsługiwanymi przez nas i przez naszych usługodawców, aby koordynować interaktywność i realizować żądania dotyczące usług i informacji.

Na przykład podczas zakupów w naszej Witrynie możemy umieszczać pliki cookie na Twoim urządzeniu. Pliki cookie pozwalają nam rozpoznać, kiedy wracasz, abyśmy mogli dostosować i stworzyć przyjemniejszą dla Ciebie obsługę, a także ułatwić sprawdzanie kolejnych zakupów.

Przez większość czasu informacje, które zbieramy za pomocą plików cookie i innych narzędzi, dostarczają nam jedynie informacji nieidentyfikujących. Często pomaga nam zrozumieć, do czego nasi użytkownicy najczęściej uzyskują dostęp, i zapewniać lepsze usługi lub tworzyć lepsze oferty. Zawsze możesz zrezygnować z plików cookie w ustawieniach urządzenia, ale pamiętaj, że niektóre oferty naszej witryny mogą już nie działać.

BEAUTYSHOP może rozwijać relacje z firmami zewnętrznymi w celu reklamowania naszych usług na innych stronach internetowych, a także może wykonywać funkcje śledzenia i raportowania dla naszej Witryny, firmy i naszych reklam. Nie będziemy i nie będziemy udostępniać danych osobowych osobom trzecim. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje metod gromadzenia ani wykorzystywania informacji przez te strony trzecie, a BEAUTYSHOP nie ponosi odpowiedzialności za pliki cookie ani inne metody gromadzenia tych stron. Jeśli odwiedzasz naszą Witrynę lub uzyskujesz dostęp do usług BEAUTYSHOP poprzez reklamę lub sugestię strony trzeciej, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności lub oświadczeniami tych firm zewnętrznych, aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookie i innych technologii.

8. Preferencje konta

Możesz wybrać, ile informacji chcesz nam udostępnić, ale pamiętaj, że może być wymagana minimalna ilość informacji potrzebna do uzyskania konta lub dokonania zakupów w BEAUTYSHOP, a ograniczenie liczby dostarczonych informacji może ograniczyć funkcjonalność naszego usługi dla twoich celów.

Możesz zarządzać ustawieniami powiadomień, logując się na konto i zmieniając te preferencje. Możesz również zrezygnować z subskrypcji, klikając link „anuluj subskrypcję” u dołu otrzymanych wiadomości e-mail.

9. Kontroluj swoje dane osobowe

Jeśli chcesz zamknąć konto lub masz inne pytania lub prośby, skontaktuj się z nami pod adresem hello@beautyshop.ie. Chociaż możemy Ci pomóc na wiele sposobów, nie zawsze będziemy w stanie usunąć zapisy z poprzednich interakcji i transakcji zgodnie z wymogami obowiązującego prawo. Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak twoje konto będzie aktywne lub w razie potrzeby, aby świadczyć usługi i prowadzić rejestr transakcji dotyczących historii zamówień. Po usunięciu konta nie możemy dłużej przechowywać żadnych danych osobowych, chyba że wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Takie dane osobowe mogą zostać usunięte lub zniszczone z naszych serwerów, jeśli to możliwe, i nigdy nie będą sprzedawane ani rozpowszechniane bez Twojej zgody.

10. Bezpieczeństwo

BEAUTYSHOP chroni Twoje dane, podejmując uzasadnione kroki w celu zabezpieczenia ich przed nieautoryzowanym dostępem. Robimy to zarówno poprzez fizyczną administrację naszych pracowników, jak i środki elektroniczne. Jednak żaden system ani metoda bezpieczeństwa nie jest zabezpieczona przed hakerami i błędami ludzkimi. Natychmiast skontaktujemy się z Tobą, jeśli stwierdzimy jakiekolwiek naruszenia naszych metod bezpieczeństwa.

11. Informacja dla użytkowników międzynarodowych

BEAUTYSHOP działa w Stanach Zjednoczonych i Irlandii. Dane osobowe mogą być przez nas dostępne lub przekazywane nam w Stanach Zjednoczonych lub naszym podmiotom stowarzyszonym i usługodawcom w innych częściach świata. Przekazując nam Dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na to przeniesienie. Będziemy chronić prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z naszym oświadczeniem o ochronie prywatności, niezależnie od tego, gdzie są przetwarzane lub przechowywane.

12. Zmiany w prawie własności

BEAUTYSHOP to świeża, innowacyjna i rozwijająca się usługa. Możemy mieć możliwość lub okazję do zakupu, sprzedaży, połączenia, nabycia, rozwiązania lub przeniesienia aktywów lub własności firmy. W zależności od wymagań takiej transakcji możemy udostępniać dane dostarczone przez Ciebie prywatnym stronom trzecim, jeśli jest to konieczne do zbadania lub sfinalizowania każdej takiej zmiany w transakcji własności. Ci zewnętrzni cesjonariusze przejmą prawa i obowiązki dotyczące informacji opisanych w niniejszej Polityce prywatności. W żadnym wypadku Twoje dane osobowe nie zostaną upublicznione za pośrednictwem żadnej z tych możliwości.

14. Modyfikacje i kontakt

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności w celu wyjaśnienia naszych praktyk lub w celu odzwierciedlenia nowych lub różnych praktyk ochrony prywatności, na przykład gdy dodamy nowe funkcje do naszych Usług. Jeśli dokonamy jakichkolwiek istotnych zmian, powiadomimy Cię pocztą e-mail (wysłaną na adres e-mail podany na koncie) lub w drodze powiadomienia za pośrednictwem witryny lub witryny przed wejściem zmiany w życie. Zachęcamy do okresowego przeglądania tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji o naszych praktykach prywatności.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące modyfikacji lub jakiejkolwiek części niniejszej polityki, napisz do nas na hello@beautyshop.ie